برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تصفیه خانه پساب شرکت دستپوش گیلانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: شرکت دستپوش گیلان

خروجی طرح: 

دانش فنی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

امروز موضوع حفظ محیط زیست از مسائل اصلی جوامع بشری است که اهمیت خاصی دارد. یکی از معضلات اصلی در استان گیلان که از نظر زیست محیطی بسیار اهمیت دارد، استقرار صنایع در کنار منابع بکر طبیعی است. همواره فعالیت های انسانی خصوصا در صنعت مشکلاتی را به وجود می آورد که عدم مهار آنها لطمات زیادی را دربرخواهد داشت. مهار فاضلاب خروجی کارخانه ها و تصفیه آنها از روش های مختلف از برنامه های اصلی این پژوهشکده بوده که در گروه مهندسی محیط زیست و در بخش خدمات تخصصی صورت پذیرفته است. تصفیه فاضلاب کارخانه دستپوش گیلان (دستکش سازی) که حاوی مقادیر زیادی لاتکس است از طرح های این بخش بوده که به خوبی انجام پذیرفته است. استفاده از روش شیمیایی و جداسازی لاتکس از فاضلاب این واحد و عرضه طرح و نقشه ها به واحد مذکور جهت ساخت سیستم تصفیه از برنامه های پژوهشکده محیط زیست بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):