برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مسایل و مشکلات برخی از محصولات مهم باغبانی در شرایط ایران و ارایه برنامه های اصلاحی ژنتیکی به منظور رفع مشکلات در جهت بهبود کمیت و کیفیت تولیدگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی اصلاح ژنتیکی گیاهان باغبانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تاکنون مطالعات بسیار زیادی در مورد اصلاح گیاهان زراعی، درختان میوه، سبزیجات و گیاهان زینتی صورت گرفته است و در حال حاضر نیز این مطالعات در حد وسیع در حال انجام است. به طوریکه امروزه و یا در آینده بسیار نزدیک تقریبا کلیه محصولات کشاورزی نیاز به برنامه های جامع اصلاحی خواهند داشت.
ایران به عنوان مرکز تنوع ژنتیکی بسیاری از گیاهان زراعی، باغی، سبزیجات و گیاهان زینتی مورد توجه بسیاری از اصلاح کنندگان در دنیا قرار گرفته است. گیاهان بومی به دست آمده، در نقاط مختلف ایران دارای ژن های بسیار مفیدی می باشند که این ژن ها طی سالیان طولانی بقای این گونه ها را حفظ کرده اند.
خیار، پسته و فندق از جمله گیاهانی می باشند که در ایران دارای اهمیت می باشند، به طوریکه انواع مختلفی از ژنوتیپ ها و ارقام بومی این سه گیاه در نقاط مختلف ایران یافت می شوند. اگر چه اصلاح این سه گیاه در دنیا در حد بسیار زیادی انجام گرفته و یا در حال انجام است، ولی مطالعات چندانی در مورد این گیاهان در ایران صورت نگرفته است و یا اینکه اکثر این مطالعات به واسطه عدم وجود یک زمینه اطلاعاتی و اصلاحی کافی با توفیق توام نبوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):