برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات حقوق بین الملل طرح های مرتبط با مهار آب های رودخانه های مرزی غرب کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
میردامادی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی طرح و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

ارائه راهکارهایی برای بیشتر کردن منافع ملی کشور از قبیل عملیاتی کردن طرح های مهار آب های مرزی غرب کشور از اهداف عمده طرح می باشد.
در مطالعات حقوق بین الملل در چارچوب حقوق آبداری از اسناد دسته اول از جمله موافقتنامه های بین المللی، گزارشات کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و... بهره برداری شده است.پس از نتایج مطالعات در خصوص رودخانه های حوزه های زاب و سیروان با کاربرد تکنیک های "مورد پژوهی"و "مورد کاوی" استفاده شده تا با تعیین قواعد حقوقی راهنمای عمل سیاست گذران، برنامه ریزان و مجریان، راهکارهای حقوقی برای بیشینه کردن منافع کشور ارائه شود.
نتایج این مطالعه در قالب فرصت ها و تهدید های حقوق بین الملل برای این طرح ها ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):