برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تصفیه خانه آذرآب اراکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت آذر آب اراک

خروجی طرح: 

دانش فنی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

کارخانه صنایع آذر آب اراک با وسعت عظیم خود طیف وسیعی از فرآیندهای صنعتی را در خود جای داده است. فعالیت هایی چون ساختن مخازن بزرگ، تاسیسات نیروگاه ها و سکوهای نفتی را می توان به عنوان شاخص نام برد. روند تولید انواع پساب صنعتی آلاینده تولید شبکه و تخلیه آزاد آنها باعث آلودگی آب محیط می گردد.
درباره آلودگی آب ها می توان گفت هر عاملی که مانع از استفاده آب جهت مصارف مختلف نظیر شرب، زراعت، حمام کردن یا مصارف صنعتی گردد، آلوده کننده بوده و آبی را که استفاده از آن به نحوی به مخاطره افتاده است آلوده می نامند.
آلوده کننده های آب مختلف هستند. آلوده کننده ها می توانند از نظر بهداشت و یا اکولوژی محیط زیست زیان آور بوده و به طرق مختلف آثار خود را ظاهر نمایند. برای مثال موادی که سبب کاهش بیش از حد اکسیژن می گردند، باعث مرگ آبزیان می شوند از نظر اکولوژی محیط زیان آور هستند. آلوده کننده های آب را می توان به ترتیب زیر خلاصه نمود:
عوامل بیماری زا (پروتوزوآ، ویروس ها، باکتری ها)، موادی که باعث مصرف اکسیژن محلول آب می شوند، مواد آلی کربن دار محلول، مواد محلولی که باعث رشد بیش از حد گیاهان آبزی می شوند، مواد معدنی محلول، مواد روغنی شناور، مواد جامد معلق و کلوئیدی، مواد رادیو اکتیو، آلودگی حرارتی.
این مواد آلوده کننده به طرق مختلف می توانند وارد آب گردند که عمدتا از طریق تخلیه فاضلاب های تصفیه نشده به آب های پذیرنده است. یک فاضلاب بسته به منشأ تولید آن حاوی یک یا چند ماده آلوده کننده است. منابع تولید فاضلاب عبارت اند از:
منازل مسکونی، موسسات تجاری، موسسات عمومی و صنایع مختلف. فاضلاب های تصفیه نشده زمانی که وارد آب های پذیرنده می شوند، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی را سبب می گردند. بنابراین، برای جلوگیری از آلودگی آب ها باید فاضلاب ها را قبل از تخلیه به آب های پذیرنده تصفیه نمود. بدین منظور پژوهشکده محیط زیست پس از بررسی پساب و شناخت کامل آن اقدام به طراحی سیستم تصفیه پساب در فازهای مختلف تولید نمود و در نهایت پساب تصفیه شده با رعایت صور استاندارد وارد محیط می شوند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):