برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه بنیادین و کاربردی منطقه زمین شناسی شرق ایران بر اساس اطلاعات ژئودینامیکی چینه شناسیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خراسان جنوبی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی و عرضه به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 2223006-2221020-0561

نشانی سازمان مجری: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس، جنب فروشگاه فرهنگیان
 

چکیده:

در این پروژه منطقه شرق ایران فقط حاشیه شمالی زون سوچوری سیستان است. منطقه مطالعاتی بین دو بلوک لوت و افغان قرار دارد. این منطقه دارای رخساره های عمیق دریایی، رخساره کم عمق، رخساره رسوبات با ته نشین مجدد (شبه فلیش)، رخساره ویلد فلیش، سنگ های الترابازیک همراه با پیلولاوا و سنگ های دگرگونی است.
در این مطالعه مقدماتی اندیس های معدنی خوبی قابل تعیین و بررسی خواهد بود که خود پایه و اساس طرح کاربردی بعدی خواهد بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):