برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مرکز جامع اطلاع رسانی استان کرمانشاه "مطالعاتی تحقیقاتی"گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
نوروزی صادق (همکار طرح)
حامد بی تا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مرکز جامع اطلاع رسانی کرمانشاه (مطالعاتی تحقیقاتی) یک مرکز علمی پژوهشی است که توسط جهاددانشگاهی کرمانشاه و در راستای اهداف توسعه ای استان طراحی شده است. در این مرکز طی سه سال کار مستمر اطلاعات مربوط به اسناد، مطالعات و تحقیقات علمی فرهنگی که با موضوع کرمانشاه به انجام رسیده یا محقق و نویسنده آن کرمانشاهی بوده در قالب یک بانک اطلاعاتی گردآوری شده و با استقرار این بانک بر روی شبکه اینترنت، اطلاعات مذکور برای عموم کاربران اعم از پژوهشگران، محققان، دانشجویان و ... قابل دسترسی گشته است و به این ترتیب دو هدف اصلی طرح مذکور تحقق یافته است:
1- زمینه نیازسنجی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در استان فراهم آمده و خلاءهای تحقیقاتی استان قابل شناسایی است.2- کاربران با استفاده از این ماشین (ابزار) قادر به شناخت و طی مسیر اجرایی توسعه استان خواهند بود. در طراحی سایت، ابتدا استان کرمانشاه به شهرستان های مربوطه و هر یک از آیتم ها بر اساس ابعاد مختلف تقسیم بندی گردیده است. به علاوه آرشیو مطبوعات محلی استان از ابتدا تا به امروز بررسی و نمایه مقالات و گزارش های مرتبط با این طرح نیز جمع آوری و به سایت منتقل گردید.
روش اجرای طرح بر این اساس بود که در بخش نخست اجرای پروژه با مراجعه به کتابخانه دانشگاه های شهر تهران، کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و در کرمانشاه با مراجعه به کتابخانه ادارات استان، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، کتابخانه عمومی و نظیر آن، مشخصات و اطلاعات مکتوبات مربوط به استان کرمانشاه در قالب شناسنامه مطالعاتی تحقیقاتی اثر، گردآوری و داده های مذکور به سایت مربوطه که تحت نرم افزار php و سرور linux طراحی گردیده انتقال داده شد.
سایت اینترنتی مرکز جامع اطلاع رسانی کرمانشاه به آدرس های ذیل قابل دسترسی می باشد:
www.jdk.ir
www.kshdoc.irکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):