برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین دوره آموزشی علمی بهداشت و پرورش طیور گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
غلامپور هادی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در صنعت پرورش طیور گوشتی کشور مشکلات فراوانی وجود دارد که باعث شده ضمن وارد آمدن خسارات ناشی از تلفات و بهره کم، عموما محصولات به دست آمده از جنبه بهداشت عمومی در سطح قابل قبولی قرار نداشته باشند. به منظور افزایش علم دامپروران فعال در این رشته و نیز آشنا نمودن فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشگاهی با این صنعت و در راستای اشتغال آفرینی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی تدوین دوره آموزشی عملی بهداشت و پرورش طیور گوشتی مدنظر کارشناسان جهاددانشگاهی دانشکده دامپزشکی قرار گرفت که در این راستا از تجارب مجموعه در اجرای چندین دوره پرورش طیور گوشتی و کمک فکری فعالان این صنعت در بخش تولید خوراک، خدمات دامپزشکی و تامین نهاده ها بهره گرفته شد و سرفصل دروس و نحوه ارائه مطالب در آن تعیین شد تا یک نفر کارآموز دوره بتواند با طی نمودن این دوره، اطلاعات خود را در زمینه پروش طیور گوشتی به شیوه صحیح علمی و عملی پیاده نماید.
طراحی یک دوره عملی پرورش طیور به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و پرورش طیور در شرایط رقابت جهانی از نتایج این طرح بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):