برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی مقدماتی دستگاه تمیز کننده فراصوت چربی و دوده از پره های توربینگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی ـ نفت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه طرح اصلی برای شرایط موجود در شرکت توربین جنوب و ساخت نیمه صنعتی دستگاه.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به انرژی امواج مکانیکی فراصوت در زمینه تمیزسازی قطعات تا حد میکروسکوپی و نیاز شرکت توربین جنوب برای تمیز کردن قطعات و پره های توربین قبل از رنگ زدن، دستگاه تمیز کننده صنعتی ساخته شد.
در مرحله اول ساخت، میزان انرژی مورد نیاز دستگاه با توجه به نوع، حجم و دمای ماده تمیز کننده قطعات توربین که در شرکت توربین جنوب استفاه می گردد تعیین گردید. در این مرحله امکان سنجی استفاده از امواج فراصوت در زمینه تمیز سازی قطعات توربین با شرایط موجود بررسی شد
.
در مرحله دوم نقشه بر اساس امکانات موجود در شرکت توربین جنوب و همچنین امکانات و قطعات موجود تهیه گردید. در این مرحله با توجه به شکل مخازن تمیز سازی در شرکت توربین جنوب و همچنین انواع
pizoهایی که می توان تهیه کرد اطلاعات جمع آوری گردید و سپس با امکانات موجود نحوه اتصال و میزان انرژی محاسبه و طرح اولیه ارائه گردید.
در مرحله نهایی، یک دستگاه آزمایشگاهی جهت تست و ارائه به شرکت توربین جنوب و شورای علمی پژوهشکده ساخته شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):