برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دیدگاه های بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی در مورد معاینه دسته جمعی پزشکان بر بالین آنها (Bedside Case Presentation)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: سلامت روان

پژوهشگران: 
امیدواری سپیده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح
ـ چاپ مقاله در مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
ـ ارائه مقاله به صورت سخنرانی در 10th Jubilee Multidisciplinary International Conference of Biological Psychiatry “Stress and Behavior
ـ ارائه مقاله به صورت سخنرانی در کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران
ـ ارائه مقاله به صورت پوستر در شانزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


نوع: تحقیق کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

یکی از شیوه های معرفی بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی، معرفی بیمار بر بالین وی است. برخی مطالعات بیانگر آنند که استفاده از این شیوه ممکن است موجب ایجاد فشارهای روانی در بیماران شود. مطالعه حاضر، برخی از جنبه های این روش را که بنظر می رسد نیازمند تغییر یا اصلاح باشند، مورد بررسی قرار داده است.
120 بیمار بستری در 8 بخش طبی یکی از بیمارستان های بزرگ آموزشی تهران، با استفاده از نمونه گیری هدفمند در قالب یک مطالعه توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه مطالعه، پس از بررسی متون، انجام مطالعه مشاهده ای و نظرخواهی از گروهی از صاحب نظران در مورد محتوای سوالات، طراحی گردید. پس از گردآوری اطلاعات، داده ها به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 37% از بیماران از اینکه مطالب درج شده در پرونده پزشکی آنها در طول معاینه پزشکان، بلند بیان شود بگونه ای که برای دیگر بیماران قابل شنیدن باشد، احساس ناراحتی می کردند. به نظر 63% از بیماران، عمده زمان سپری شده در بالین بیمار صرف بحث علمی پزشکان با یکدیگر می شد. استفاده از اصطلاحات پزشکی در حضور بیمار، موجب اضطراب در 47% بیماران گردید. سرانجام در مورد ارتباط پزشک بیمار، 37% بیماران معتقد بودند که پزشکان آنها، آنان را درک نمی کنند.
یافته های مطالعه حاضر بیانگر آنند که روش معرفی بیمار بر بالین وی می تواند موجب خدشه دار شدن حریم خصوصی بیماران، منبع فشار روانی برای آنها و تخریب رابطه پزشک بیمار گردد که لازم است برخی تغییرات در نحوه بکارگیری این روش پدید آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):