برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی گسترش گونه های گیاهی بامبو در گیلان



گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: جنگلداری

پژوهشگران: 
معراجی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: شرکت درفک عمران گیلان

خروجی طرح: 

عرضه گزارش کامل روش کاشت و نگهداری گونه های بامبو و مکان یابی بهترین محل های کشت بامبو در استان گیلان


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح به کارگیری استراتژی های مدیریت پایدار برای توسعه این گیاه در استان به دلیل اهمیت علمی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بامبو است. بامبو می تواند منبع اولیه مناسب برای مبلمان سازی، ساختمان سازی، خمیر کاغذ، تخته لایه، انرژی زیستی، غذا، علوفه و مواد دارویی باشد. این گونه در بهبود وضعیت محیط زیست، حفاظت تنوع زیستی، حفاظت آب و خاک و با داشتن پتانسیل تصفیه فاضلاب نقش مهمی را ایفا می کند. همچنین بامبو با داشتن ویژگی رشد سریع، قدرت بالای حفاظت خاک، کاربرد چندمنظوره و سازگاری با رویشگاه های با کیفیت پایین، می تواند به عنوان گونه مناسب احیای جنگل مدنظر قرار گیرند.
پروژه مورد نظر در دو فاز عرضه شده که فاز اول شامل سه مرحله بررسی کتابخانه ای با توجه به چارچوب های موجود در چهار گروه شناسایی گونه های موجود (گونه های موجود در ایران و سایر کشورها) روش کاشت و برداشت (شیوه های مختلف کشت سایر گونه های بامبو)، جایگاه گونه در مباحث اقتصادی و مشکلات و روش های مقابله با تکثیر بی رویه آن دسته بندی شده، پس از مرحله بررسی کتابخانه ای مراحل بعدی شامل مطالعات میدانی در کشورهای صاحب نام در تجارت بامبو (با سفر به یکی از ایالت های کشور چین)، بررسی وضعیت محیطی گیلان و تشخیص میزان سازگاری گونه فوق که به کمک دانش
GIS برنامه ریزی و اجرا شد.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):