برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و ارزیابی توالی های پپتیدی حفظ شده تکاملی ویروس پاپیلومای انسانی به عنوان واکسن های بالقوهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم سلولی ـ ملکولی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی فارس

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این طرح می تواند پس از آزمایش های عملی و تایید قدرت درمانی در ساخت واکسن های پپتیدی علیه ویروس پاپیلومای انسانی به کار رود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

ویروس پاپیلومای انسانی (Human papilloma virus) عامل سرطان گردن رحم و دومین علت مرگ و میر در زنان است. با توجه به اینکه این ویروس در اکثر کشورهای جهان همچنان شیوع گسترده ای دارد ارائه راهکارهای نوین در جهت کاهش تلفات ناشی از HPV احساس می شود. ویروس پاپیلومای انسانی تنوع بسیار زیادی دارد، از این رو در این مطالعه سعی شده است که ابتدا با شناسایی نواحی حفظ شده تکاملی در محتوای پروتئینی این ویروس و سپس جستجوی توالی های اپیتوپیک بالقوه در این نواحی با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیکی، پپتیدهایی جهت طراحی واکسن های درمانی ارائه گردد. واکسن های پپتیدی از لحاظ نحوه تولید بسیار ساده و مقرون به صرفه بوده و اثرات جانبی کمی دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):