برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین رادیکال ژاکوبسن توسیع های اورگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
موسوی سیداحمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

مقاله ای با مشخصات ذیل در نشریه بین المللی Society for Mathematical Sciences به چاپ رسیده است.
Semiprime skew polynomial rings. Scientiae Mathematical Japonicae (in Editione Electronica) 2006; Vol.63 No.2.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

فرض کنیم R یک حلقه نه ضرور تا تعویض پذیر و a: R→ R یک منومرفیسم حلقه ای است و N (R) رادیکال پوچتوان حلقه R است. اکر R یک حلقه گلدی راست باشد، در این صورت (R [X ،α])= (R [X ،α]= (R) [X ،α]که در آن R [X ،α] حلقه چند جمله ای های اریب (توسیع اور) حلقه R و (N (R [X ،α] و (J (R [X ،α] به ترتیب رادیکال پوچتوان و رادیکال ژاکوبسن حلقه R [X ،α] هستند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):