برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دو دستگاه فیلتر کیسه ایگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
توفیقی حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: شرکت سیمان زابل

خروجی طرح: 

با نصب تجهیزات غبار خروجی دودکش الکتروفیلتر بای پاس، غبار خروجی به میزان20 mg NM3 خواهد رسید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

کارخانجات سیمان برای تولید خود طی چند مرحله نیاز به فیلترهای خروجی کارخانه دارند منجلمه آسیاب های کارخانه که به منظور تامین نیاز کارخانه سیمان زابل نسبت به طراحی و نصب دو دستگاه فیلتر کیسه ای برای آسیاب آن اقدام گردید با نصب این فیلترها گردوغبار ناشی از آسیاب فیلتر و ذرات جامد خروجی از دودکش آسیاب به حداقل و در حد مجاز استاندارد زیست محیطی رسید.
در این طرح تجهیزاتی به وزن 360 تن طراحی و نصب گردید که غبار خروجی دودکش آسیاب به میزان20mg NM3 می رساند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):