برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید تترااستیل اتیلن دی آمین TAEDگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
ایران پور سعید (مسئول طرح)
ثقفی رضا (همکار طرح)
هرمزی فرامرز (همکار طرح)
حسن زاده معصومه (همکار طرح)
یزدیان فاطمه (همکار طرح)
خضری سیدهادی (همکار طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

TAED بعنوان فعال کننده، پربورات، در صنایع شوینده مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این ماده باعث می شود تا دمای فرآیند سفیدگری در شستشو، از 80-90oC به 30-40oC کاهش یافته در مصرف انرژی، هزینه و زمان شستشو کاهش قابل توجهی را ایجاد نماید.
گزارش طرح تولید این ماده به پنج فصل تفکیک شده است. در فصل اول تا سوم، ضمن معرفی TAED و ترکیبات مشابه،‌ نحوه عملکرد آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):