برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی نظام جامع آموزش کارکنان سازمان بهزیستی با رویکرد Action Traning And Researchگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
جعفریان محمدجواد (همکار طرح)
پرستاری نرگس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: بنیاد شهید و امور ایثار گران

خروجی طرح: 

توسعه انسانی در بعد شغلی موجب می شود که افراد با علاقه بیشتر از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته در تولید استفاده و در کاربرد آنها از خود دقت و فراست بیشتری نشان دهند، و از طرف دیگر ظرفیت و بینش علمی و فنی افراد را برای انجام تحقیقات کاربردی، اختراع و اکتشافات افزایش و گسترش داده موجب می گردد تا نیروهای کار خود را باتغییرات و تحولات مداومی که در تکنولوژی و فرایندها ایجاد می شود تطبیق دهد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

توسعه منابع انسانی زمانی اهمیت ویژه می یابد که در سازمانی های ستادی وسیعی چون: وزارتخانه یا منطقه آموزشی یا دانشگاهی مستقر شود. در این دسته از سازمان های ستادی وظیفه توسعه منابع انسانی با توجه به حوزه عمل آن گاه در یک واحد مستقل به نام مدیریت توسعه منابع انسانی و گاه تحت پوشش معاونت طرح و برنامه قرار می گیرد؛ بنابراین آموزش یا توسعه، زیر مجموعه یک نظام گسترده تر به نام مدیریت منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی به مفهوم تولید فکر و ایده توسط کارکنان سازمان است و مفهوم جدید آن ایجاب می کند کارکنان به کیفیت و مهارت هایی مجهز شوند که با دلسوزی و تعهد کامل توانمندی ها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق ماموریت های سازمان قرار دهند و به طور دائم برای سازمان ارزش های فکری و کیفی جدیدی پدید آورند. در مفهوم توسعه منابع انسانی، هدف ایجاد مهارت هایی است که فرد بتواند خود را برای احراز مشاغل بالاتر و یا مسوولیت سنگین تر آماده کند. بنابراین برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به منظور رشد افراد بدون ارتباط با مشاغل جاری یا آتی سازمان بدان معنا نیست که نتیجه حاصل از برنامه های آموزشی توسعه در مسایل جاری یا سازمان بدون استفاده باشد، بلکه برنامه هایی طراحی می شوند و در یک کلام هدف برنامه آموزشی توسعه این است که سازمان را همیشه زنده و پا بر جا نگهدارد تا روند انطباق و تغییر روش ها و سیاست ها در سازمان به سهولت انجام پذیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):