برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت الکتروفیلتر بای پاس و برج خنک کنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
توفیقی حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: شرکت سیمان شاهرود

خروجی طرح: 

با نصب تجهیزات غبار خروجی دودکش الکتروفیلتر بای پاس، غبار خروجی به میزان50mg NM3 خواهد رسید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

مزایای اقتصادی و استاندادرهای زیست محیطی موجب تشویق و ترغیب کارخانجات سیمان به نصب سیستم های فیلتر گردوغبار در دودکش های کارخانجات گردیده است در این طرح ضمن مطالعه ظرفیت و پتانسیل کارخانه نسبت به طراحی و ساخت الکتروفیلتر بای پاس و برج خنک کننده مورد نیاز کارخانه اقدام گردید. تجهیزات طراحی و ساخته شده بدین منظور به وزن تقریبی 457 تن در کارخانه مذکور نصب شد که با نصب آنها علاوه بر جمع آوری گردوغبار تولیدی نسبت به فیلتر خروجی دودکش کارخانه و رساندن میزان ذرات موجود در غبار آن به 50mg NM3 گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):