برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اطلاع رسانی و ترویج مشارکت های مردمی در حفاظت از پستانداران دریایی و تعیین وضعیت موجود آن ها در خلیج فارسگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: بیولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: دفتر دریایی سازمان محیط زیست

خروجی طرح: 

در این طرح میزان اطلاع صیادان مناطق جنوبی از پستانداران دریایی مشخص شد و کارفرما جهت ارائه موضوع و انجام طرح های بعدی اطلاعات لازم را به دست آورد.
نتایج به صورت مقاله در دو همایش ارائه گردید.


نوع: مدیریتی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

این طرح با هدف بررسی مقدماتی نیازهای اکولوژیک، رفتار و چرخه تولیدمثلی و تغذیه و مطالعه برخی خصوصیات زیستی پستانداران دریایی خلیج فارس و دریای عمان و وضعیت صید آن ها تدوین گردیده است. در طرح حاضر کلیه اطلاعات و شواهد در خصوص پستانداران دریایی در مناطق ساحلی ایران جمع آوری و راهکارهایی برای طرح کلی حفاظت و مدیریت گونه ها ارائه شده در عین حال نسبت به اطلاع رسانی عمومی به صیادان در خصوص مشخصات و ویژگی های پستانداران دریایی و اهمیت زیستی با استفاده از رهیافت ترویجی از طریق بروشورهای اطلاع رسانی و برگه های آموزشی نسبت به اطلاع رسانی و برگه های آموزشی نسبت به اطلاع رسانی به عموم ساحل نشینان اقدام مقدماتی صورت گرفت تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد.
در عین حال جمع بندی اطلاعات در خصوص روند تولیدمثل، تغذیه، رشد، محل زندگی، رفتارهای دسته جمعی و همچنین عوامل تاثیرگذار محیطی بر زندگی پستانداران دریایی انجام می پذیرد.
سایر اهداف طرح نیز شامل ارائه خصوصیات موفولوژیک و بیولوژیک گونه های خلیج فارس و دریای عمان، ارائه خصوصیات تولیدمثلی و پراکنش و نیز ارائه اکوسیستم های محل زندگی این گونه از پستانداران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان می باشد.
بر این اساس در این طرح به طبقه بندی پستانداران دریایی جهان، معرفی رده های پستانداران، تعیین محدوده پراکنش جغرافیایی، گونه های مهم پستانداران در خلیج فارس و دریای عمان، معرفی مهم ترین منابع آلوده کننده و تاثیرگذار بر حیات پستانداران دریایی، نقش اکوتوریسم و آمار صید اتفاقی و سازمان های حفاظت کننده از این گونه پستانداران در دنیا اشاره شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):