برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و شیوه های تحکیم بخش و حفاظت چوبهای تاریخیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: مرمت و باستان شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

آثار چوبی با ماهیت حساس، اغلب به دلیل بی توجهی و یا کمبود اطلاعات لازم در زمینه حفاظت و مرمت در معرض خطر جدی قرار می گیرند. از آنجا که منابع اطلاعاتی خارجی موجود تقریبا مربوط به چوب های غیربومی ایران است و از آنجا که تفاوت بین گونه های مختلف چوب، نتایج متفاوتی را در به کارگیری مواد و روش های مرمتی عاید می سازد، لازم است که روی گونه های بومی دست به پاره ای از آزمایش ها زده و پس از بررسی در نهایت از این میان، گزینش هایی صورت پذیرد. در این طرح، این آزمون ها با رعایت استانداردهای بین المللی روی نمونه ها صورت گرفت و پس از انجام محاسبات لازم، نتایج حاصل در جداولی تنظیم و به طریقه آماری مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل و از طریق رسم دیاگرام های مختلف، رتبه بندی نهایی ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):