برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه پیامدهای زیستی ناشی از آلودگی های نفتی بر محیط زیست دریاییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: یولوژی

پژوهشگران: 
فرمحمدی سیف اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

خروجی طرح: 

بر اساس نتایج به دست آمده کارفرما دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد با آلودگی های نفتی در استان هرمزگان را به دست آورده و جهت تدوین قوانین و ضوابط اجرایی از آن استفاده نمود. نتایج این طرح در دو همایش ارائه گردیده است.


نوع: مدیریتی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

کشور ما بیشترین سواحل آبی را در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان نسبت به سایر کشورهای حوزه جنوبی دارا می باشد و از تاثیرپذیری بیشتری برخوردار است ولی پژوهش های انجام شده به اندازه ای نیست که بتوانیم در مراکز قانونی نسبت به آسیب های زیست محیطی وارده ادعای خسارت جدی بنماییم. کار انجام شده شاید بتواند به عنوان سندی برای آغاز صحیح و اطلاعات مدنظر قرار گرفته و پی گیری اثرات زیست محیطی آن بر کشور توسط محققین دنبال شود. داشتن یک دستورالعمل قوی و مطمئن برای کشورمان با توجه به موقعیت ما در منطقه لازم و ضروری است. در این طرح سعی شده تا حد ممکن تلاش شود تا خسارت های اقتصادی و زیست محیطی حاصل را که طی چندین مطالعه پراکنده در محدود توسط سازمان های ذیربط مختلف انجام شود ارائه دهیم.
گزارش این طرح شامل نه فصل به شرح زیر است:
1- مشخصات اکولوژیک خلیج فارس و دریای عمان
2- معرفی گونه های شاخص و اهمیت آن ها
3- ارزش اقتصادی گونه های مختلف
4- آلودگی ها و منابع آلاینده خلیج فارس و دریای عمان
5- دوز موثر هر یک از برش های نفتی و تاثیر آن ها بر محیط زیست دریایی
6- اثرات مختلفی آلودگی های نفتی بر سیستم های بیولوژیکی
7- ماه های زیستی تنش های نفتی
8- پیامدهای محیطی آلودگی های نفتی
9- پیامدهای اقتصادی، اجتماعی آلودگی های نفتی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):