برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت خازن های 100 نانوفاراد و 100 کیلوولتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
گرائیلی عبداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت پارس سوئیچ زنجان

خروجی طرح: 

از این خازن ها پس از طراحی و ساخت در بسیاری از شرکت های داخلی استفاده می شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

این خازن ها عمدتا در مولدهای ضربه با انرژی متوسط برای تست وسیله های تست شونده (Test object) که بعضا رفتار سلفی (ترانسفورماتورها) دارند، استفاده می شوند.
مشخصات مهم این خازن ها عبارت اند از:
ـ محفظه از جنس فنلیک با قطر حدود 15 و طول حدود 70 سانتی متر
ـ Pd 10 p. c) Free-Pd)

ـ وزن سبک
ـ دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت خازن های ولتاژ بالا و انرژی متوسط
و بومی نمودن دانش فنی این گونه خازن ها
ـ پائین بودن قیمت این گونه خازن ها در مقایسه با مشابه خارجیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):