برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی، اجرا و ارزشیابی بسته آموزشی استفاده از کرم های خاکی برای تولید کود بیولوژیک از زباله مدارس راهنماییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: بیولوژی

پژوهشگران: 
فرمحمدی سیف اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

تهیه یک بسته آموزشی در زمینه محیط زیست و قابل استفاده در مدارس
طراحی و ساخت دستگاه های مورد نیاز و کیت آموزشی کرم خاکی برای اولین بار در ایران و اعلام آمادگی سازمان پژوهشی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای توسعه این طرح در سطح کشور.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

پروژه طراحی، اجرا و بسته آموزشی استفاده از کرم های خاکی برای تولید کود بیولوژیک از زباله مدارس راهنمایی دارای سه بخش مجزای طراحی، اجرا و ارزشیابی می باشد یا به عبارت دیگر گزارش مربوط به هر یک از این سه بخش در یک جلد ارائه شده. در بخش اول سعی شده ابتدا تعریفی از یک بسته آموزشی استاندارد و محتویات آن ارائه گردد و سپس بسته آموزشی کرم های خاکی معرفی و محتویات نرم افزاری و سخت افزاری آن مطابق با آخرین اطلاعات به دست آمده از پایگاه های اطلاعات علمی و تجربیات موجود در کشور طراحی و تدوین گردد. بخش نرم افزاری آن شامل طرح درس معلمان، طرح درس دانش آموزان و پوسترهای آموزشی بوده و در بخش سخت افزاری آن شامل جعبه های نگهداری و دستگاه خردکن شد. در بخش اجرا نیز جهت آشنایی و بالا بردن اطلاعات علمی معلمان مدارس چهارگانه پروژه ابتدا یک کارگاه آموزشی دو روزه برگزار گردید و به دنبال آن پوسترها برای مدارس راهنمایی ارسال گردید. با ساخت و آمده شدن جعبه های نگهداری و دستگاه خردکن، جزوات مربوط به طرح درس ها نیز در مدارس توزیع گردید. برنامه اجرایی در مدارس چهارگانه به گونه ای تنظیم شد که در هنگام ارائه مطالب به دانش آموزان یکی از کارشناسان پروژه در آنجا حضور داشته باشند. جهت اطلاع از میزان تاثیر گذاری طرح چهار نوع پرسشنامه برای چهار گروه مسوولان مدارس، معلمان، دانش آموزان و اولیا تهیه و تنظیم گردید که یکسری از آن ها در ابتدای طرح های سری بعد در انتهای طرح در بین افراد هر گروه توزیع و نتایج حاصل از آن در گزارش بخش سوم پروژه ذکر گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):