برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات امنیتی طرح های مرتبط با مهار آب های رودخانه های مرزی غرب کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

از اهداف این طرح شناخت وضعیت منطقه و تاثیر طرح های مهار آب های مرزی بر امنیت منطقه با تاکید بر گسست های مذهبی، قومی و اجتماعی موجود در مناطق مرزی می باشد.
در مطالعات امنیتی از داده های اولیه و ثانویه ای بهره گرفته شده است که با پیمایش، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. همچنین برای پیمایش های جدید با توجه به حساسیت ها، با صاحبنظران و کارشناسان اطلاعاتی منطقه و برخی از مقامات و منتقدین محلی مصاحبه شده است. این گزارش هم در دو بخش شناخت وضع موجود و تاثیر مهار آب های مرزی بر وضعیت موجود گردآوری شده است.
نتایج این طرح در قالب نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدها و در نهایت راهکارهای اجرایی برای پایش و مدیریت این طرح ها ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):