برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجام مطالعات شناخت و برنامه ریزی کانون توسعه توگوری شهرستان بهبهانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: اقتصاد کشاورزی

پژوهشگران: 
یزدی پور عبدالرحمن (همکار طرح)
نزاهی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: سازمان امور عشایر خوزستان

خروجی طرح: 

تهیه نقشه به همراه گزارش و ارسال آن به کارفرما برای برنامه ریزی لازم


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در جهت سیاست های کلان کشور، اسکان دایم عشایر یکی از اهداف فعالیت های سازمان امور عشایر در سطح کشور معرفی شده است.
در همین باره، پروژه مطالعات شناخت و برنامه ریزی کانون توسعه توگوری بهبهان به عنوان یکی از کانون ها و مناطق انتخابی جهت اسکان دایم خانوارهای عشایری این منطقه در دستور کار قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه به وسعت 5129 هکتار در جنوب شهرستان بهبهان در استان خوزستان واقع است. در این پروژه، علاوه بر بررسی های مربوط به ویژگی های اجتماعی - اقتصادی خانوارهای مستقر در کانون، نسبت به ارزیابی منابع آب، خاک و اراضی محدوده مورد مطالعه نیز اقدام گردید و در نهایت با توجه به بررسی های انجام شده، نسبت به بررسی و شناسایی استعدادهای بالقوه اشتغال زا و همچنین اولویت بندی پروژه های پیشنهادی قابل اجرا در این کانون اقدام گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):