برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی صحت تشخیصی حوزه ارتباطی پرسشنامه سنین و مراحل (ASQ) در ارزیابی گفتار و زبان کودکان 4 تا 60 ماههگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: طب کودکان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1386

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

3تا 6% از کودکان در معرض خطر بالای مشکلات برقراری ارتباط هستند. متخصصین اطفال در کار بالینی خود، در زمینه تشخیص و ارزیابی اختلالات گفتار و زبان کودکان به دلیل فقدان ابزارهای استاندارد دچار مشکل هستند . به منظور ارزیابی حوزه ارتباطی آزمون ASQ و بررسی صحت تشخیصی آن، در مورد کودکان از سن 4 ماهگی تا 3 سالگی با آزمون ELM و از سن 3 سالگی تا پایان 5 سالگی با آزمون -p:3 TOLD که توسط آسیب شناس گفتار و زبان بررسی شده اند، نتایج مقایسه شده اند.
نوع مطالعه بررسی تست ها بوده و نمونه گیری به صورت غیر تصادفی متوالی به مدت یک سال انجام شد و تعداد 434 کودک سنین بین 4 تا 60 ماهه ابتدا تحت تست ASQ قرار گرفته و نتایج آزمون توسط متخصص اطفال به صورت قبول یا رد در پرونده ثبت شد. سپس کودک به واحد گفتار درمانی مراجعه و براساس سن کودک به وسیله آزمون های استاندارد ELM یا TOLD-p:3 مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن در پرونده ثبت شد. نتایج حاصل از دو ارزیابی مقایسه و حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و نسبت درست نمایی مثبت و منفی آزمون محاسبه شد.
میزان حساسیت حوزه ارتباطی آزمون ASQ 41%، ویژگی 95%، ارزش اخباری مثبت و منفی آزمون به ترتیب 57% و 91%، نسبت درست نمایی مثبت و منفی حوزه ارتباطی آزمون به ترتیب .29 و 0.6به دست آمد.
با توجه به میزان ویژگی بالا و حساسیت پایین آزمون و ارزش اخباری منفی بالای آزمون، استفاده از حوزه ارتباطی آزمون ASQ جهت غربالگری و پیگیری تکاملی کودکان 4 تا 60 ماهه، وسیله ای مفید محسوب می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):