برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکمیل و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی شرکت پلیمر آریاساسولگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی الکترونیک

پژوهشگران: 
یزدان پناه محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: شرکت پلیمر آریاساسول عسلویه

خروجی طرح: 

با اجرای این طرح، دستیابی به دانش طراحی و محاسبات لازم و اجرای طرح های مشابه از مرحله فاز صفر تا انجام کامل برای جهاددانشگاهی میسر گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

استفاده از شبکه های لوله های زیرزمینی (underground) برای تامین مواد و انرژی برای قسمت های مختلف یک واحد صنعتی امری رایج است. این شبکه های زیرزمینی بایستی در مقابل خوردگی محافظت گردند تا بتوانند سالیان متمادی استفاده شوند.
در این طرح، نزدیک به 1200 متر لوله زیرزمینی با سطح پوشش عایق 16000 مترمربع محافظت می شوند. تعداد فلنج های ارتباطی با سایر شبکه های روی زمین بیش از 85 عدد است که تماما در آنها از ایزولاتور استفاده گردیده است.
در این طرح 3 دستگاه رکتیفایر و 41 آند و 29 تست پوینت به کار گرفته شده که مراحل تکمیل، راه اندازی و بالانس کردن آنها به عهده جهاددانشگاهی بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):