برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تولید و مصرف منعقدکننده های پلیمری در کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
افغانی طناز (مسئول طرح)
زاهدی جاسبی شهلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

با فرآیند لخته شدن و به کارگیری موادی تحت عنوان منعقدکننده های پلی الکترولیت (منعقدکننده های پلیمری) می توان بازده جداسازی ذرات کلوئیدی موجود در محلول های سوسپانسیونی را از طریق افزایش اندازه، دانسیته و بار جاذب ذرات افزایش داد.
منعقدکننده های پلی الکترولیت، پلیمر های آلی خطی یا دارای زنجیره ی شاخه دار هستند که در محلول، یون های کمپلکس تشکیل می دهند. پلی الکترولیت ها دارای وزن مولکولی متوسط  بوده و کاملا در آب محلول هستند. این مواد به چهار گروه کاتیونی، آنیونی، غیر یونی و پلیمرهای طبیعی دسته بندی می شوند. منعقدکننده های پلی الکترولیت به اشکال مختلف از جمله پودر خشک، گرانول، محلول های آبی، ژل های آبی، امولسیو ن های هیدروکربنی تولید می شوند و از آنها در صنایع مختلف از جمله آب و فاضلاب، قند، فرآوری مواد معدنی، نفت، کاغذسازی، نساجی، داروسازی، بهداشتی و ... استفاده می شود.
از مهم ترین کشورهای تولیدکننده منعقدکننده های پلی الکترولیت در جهان می توان به آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلیس، فنلاند، آلمان، چین و کره اشاره نمود. در ایران تولیدکننده این محصولات وجود ندارد. نام تجاری مهم ترین منعقدکننده های پلی الکترولیت مصرفی در ایران عبارت است از: فلوکولانت, آلکالار, سیپاران, تیرول, پراستیل و سوکرژل. این مواد از مشتقات پلی آکریل آمید و پلی آکریل آ مید/ سدیم آکریلات هستند که عمدتا از کشورهای انگلیس، ژاپن، آلمان، چین و کره وارد می شوند. میزان نیاز صنایع پتروشیمی به منعقدکننده های پلیمری 93.5، شرکت آلومینای جاجرم 50 ـ 20، صنایع قند در بخش قند چغندری حدود 20 و در بخش قند نیشکری حدود 25 تن در سال گزارش شده است. در حال حاضر در صنعت آب و فاضلاب کشور از دلمه کننده های معدنی مانند کلرو فریک و سولفات آلومینیوم استفاده می شود و کاربرد منعقدکننده های پلیمری چندان شناخته شده نیست.
این طرح به بررسی مسائل مقدماتی مرتبط با فرآیند لخته شدن، انواع و کاربرد منعقدکننده های پلیمری، مقالات و پتنت های موجود در این زمینه و نیز بازار داخلی و خارجی منعقدکننده های پلیمری پرداخت. این مطالعه نشان داد که منعقدکننده های پلیمری هر چند دارای مصرف خیلی زیادی در کشور نیستند امید می رود در صورت تولید این منعقدکننده ها، علاوه برجلوگیری از خروج ارز، زمینه توسعه کاربردهای آنها و نیز صادرات فراهم گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Flocculation and the materials as Polyelectrolyte flocculants (Polymeric) have been used to improved colloidal particles separation in the suspension solutions by increase of size, density, and attractive charge of particles . Polyelelectrolyte flocculants are linear or Branched – chain organic Polymers which form Complex ions in Solution. Polyelectrolyes have high molecular weights and are fully water Soluble.Flocculants are grouped according to chemical functionality, as cationic, anionic, nonionic, and flocculants derived from natural products. They are supplied to the user in a variety of physical forms: dry powder, granules, beads, aqueous solutions, aqueous gels, water- in –oil emulsions. They were tailored to meet many needs such as clarification of water, sugar refining, paper production, oil refining, …These materials are polyacrylamide and polyacrylamide / sodium acrylate based polymers that imported from United Kingdom, Japan, German, China, and Korea. The trade name of most important of flocculants that used in Iran are: Flocculant, Praestol, Separan, Polyelectrolyte, SNF, ICI and…. The consumption of flocculants in petrochemical industrials, jajaram Alumina Co., and sugar beet and sugar Industrials are respectively 93.5, 20-50, 20, and 25 tones in a year. In water and waste water industrials use the mineral coagulant as chloroferric and Aluminum sulfate and the usage of polymeric flocculants are unknown. This work explain Flocculation, flocculating Agents and some Articles and patents in this area, usage, consumption, and marketing of polymeric flocculants.Keyword(s):