برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برنامه کاری مرکز رشد و فناوری جهاددانشگاهی استان هرمزگانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: اقتصاد و مدیریت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

مراکز رشد در توسعه اقتصادی و علمی کشورهای جهان نقش بسزایی داشته اند. این مراکز با ایجاد اشتغال پایدار و درآمد بیشتر منجر به توسعه اقتصادی کشور می شوند. در ایران با توجه به نرخ بالای فارغ التحصیلان بیکار اشتغال زایی و کاهش میزان بیکاری در جامعه بزرگترین دغدغه مدیران ارشد جامعه است و مکررا در برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت این امر مورد تایید قرار می گیرد از آنجایی که اقتصاد در ایران، اقتصاد متکی نفت است و به همین دلیل درآمدهای جامعه با سیاست های بین المللی دچار نوسانات شدیدی می شود، لذا یکی از راه هایی که منجر به پایداری اقتصادی کشور می شود، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش یا به عبارتی اقتصاد دانش محور است که به این امر در برنامه چهارم توسعه بسیار تاکید شده است. طرح برنامه کاری مرکز رشد جهاددانشگاهی هرمزگان در نظر دارد تا راهکارهای اجرا و راه اندازی این مرکز را در استان هرمزگان در اختیار مجری قرار دهد. از نتایج طرح اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه که منجر به توسعه اقتصادی هم می شود عبارت اند از
مراحل اجرایی: 1- جمع آوری داده ها و اطلاعات و دسته بندی آنها در سازمان مراکز رشد
2- وضعیت مرکز رشد ایران
3- ویژگی های استان هرمزگان و جهاددانشگاهی استان هرمزگانکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):