برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات سیاست خارجی طرح های مرتبط با مهار آب های رودخانه های مرزی غرب کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
میردامادی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی طرح و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

از اهداف این طرح شناخت و ارزیابی اثرات مهار آب های مرزی غرب بر روابط ایران با کردها، دولت عراق و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین بررسی تاثیرات کلان مهار آب های مرزی بر روابط خارجی ایران را می توان نام برد.
این مطالعه با تاکید بر منابع اسنادی و قراردادهای منعقده موجود و دیگر منابع ابقاع شده و در نهایت توصیه ها و راهکارهای اجرایی درباره تنظیم روابط ایران با کردهای عراق، دولت عراق و دیگر بازیگران ارائه کرده است.
نتایج این طرح در قالب نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدها، ارائه و در نهایت راهکارهای اجرایی برای پایش و مدیریت این طرح ها ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):