برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیرات مصوبات موردی در دهه 1370 کمیسیون های ماده 5 در زمینه افزایش تراکم ساختمانی در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و کرجگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

مهم ترین نتایج طرح به شرح زیر است:
1. مصوبات موردی کمیسیون های ماده 5 در تهران نقش موثری بر افزایش تراکم ساختمانی در این شهر نداشته است و نقش آن در سایر کلان شهرها نیز نسبت به سایر عوامل چندان قابل ملاحظه نبوده است.
2. شهرداری ها برای افزایش درآمد با استناد به مصوبات اصلی شماره 269 و 329 کمیسیون ماده 5 و قانون بلندمرتبه سازی شورای عالی شهرسازی و معماری و بدون رعایت شروط آنها نسبت به فروش مازاد تراکم اقدام کرده اند و باعث افزایش بیش از حد تراکم ساختمانی در مناطق شهری شده اند.
گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

فروش مازاد تراکم ساختمانی در تهران و سایر کلان شهرهای ایران و پیامدهای ناخوشایند آن بر گسترش عمودی شهرها از جمله نابسامانی سیمای کالبدی شهرها و بالا رفتن تراکم جمعیت در مناطق شهری و کاهش سرانه های خدمات شهری به خصوص در دهه 70 انتقادات فراوانی را از سوی مسوولان و صاحب نظران معماری و شهرسازی در پی داشت که عمدتا به سه دلیل: 1. افزایش درآمد شهرداری ها 2. تشویق به سرمایه گذاری در امر مسکن 3. نوسازی بافت های فرسوده شهری صورت گرفته بود و در اوایل سال 81 با قطع فروش تراکم مازاد از سوی شهرداری وقت تهران حساسیت فراوانی یافت.
وزارت مسکن و شهرسازی که مدعی و متولی سیاست گذاری مسکن است بر آن شد تا مساله تراکم ساختمانی را ضمن ریشه یابی به نتیجه برساند. طرح پژوهشی حاضر عمدتا به دنبال ریشه یابی علل و عوامل فروش مازاد تراکم و معضلات و مشکلات ناشی از آن بوده و در این میان مصوبات کمیسیون های ماده 5 که از مهم ترین مراجع تصمیم گیری در خصوص مسائل شهری از جمله تغییر کاربری و افزایش یا کاهش ساختمانی است بررسی گردید
.
مهم ترین بخش های مطالعه شده در این گزارش شامل: 1. کلیات و معرفی موضوع 2. بررسی تحولات عرضه زمین و مسکن در کلان شهرها در دهه اخیر 3. سنجش آثار فروش مازاد تراکم ساختمانی بر تحولات اقتصادی بازار مسکن در تهران 4. سنجش آثار فروش مازاد تراکم ساختمانی بر تحولات جمعیتی 5. سنجش آثار مازاد تراکم ساختمانی بر ویژگی های کالبدی کلان شهرها است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):