برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و تعیین بار آلودگی ناشی از پساب های صنعتی تخلیه شده به دریا در محدوده جزیره خارکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

جزیره خارک به علت دارا بودن زیستگاه های متعدد و مسکونی بودن و همچنین تجمع گسترده صنایع در آن اهمیت ویژه ای دارد و لزوم بررسی آلاینده های صنعتی آن واضح و آشکار است. عمده فعالیت های صنعتی این جزیره به صنایع نفتی و پتروشیمی مربوط است. صنایع آلوده کننده جزیره خارک عبارت اند از: مجتمع پتروشیمی خارگ، شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی خارک و شرکت نفت فلات قاره خارک. در این پروژه کل هیدروکربن های نفتی (TPH) به عنوان شاخص آلایندگی نفتی و میزان فلزات سنگین سرب، کادمیوم، وانادیوم و جیوه بررسی شده و در نهایت با مقایسه نتایج به دست آمده با استانداردهای مختلف، درصد آلایندگی هر یک از صنایع جزیره خارک مشخص شده است.
بدین منظور شش ایستگاه در مناطق حساس انتخاب گردید و نمونه برداری ها انجام شد. متوسط میزان TPH در ایستگاه 2، 3، 4 و 6 به ترتیب 13.33 ،5 ،10.33 mg/lit بود. علاوه بر غلظت بیشینه، غلظت متوسط TPH نیز در تمام ایستگاه ها فراتر از حد مجاز به دست آمد. بر این اساس بیشترین سهم آلودگی دریا در محدود جزیره خارک مربوط به میزان TPH، سکوهای نفتی و کارخانه درود 1 است. همچنین متوسط میزان کادمیوم و سرب در ایستگاه 2 به ترتیب 47.73 و 305.25 در ایستگاه 3 به ترتیب 3.03 و ناچیز، در ایستگاه 4 به ترتیب 3.85 و 38.62 و در ایستگاه 6 به ترتیب 25.70 و 232.66 mg/litبود. متوسط غلظت وانادیوم در تمام ایستگاه ها ناچیز و غلظت جیوه نیز در همه موارد نمونه برداری از دقت دستگاه (0.1 mg/lit) کمتر بود. بیشترین سهم آلودگی دریا در محدود جزیره خارک مربوط به فلزات سنگین کادمیوم و سرب، سکوهای نفتی و کارخانه درود 1 است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):