برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

رگولاتور ولتاژ القاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

جهت تغذیه وسایل و مدارات مختلف الکتریکی، ولتاژی ثابت نیاز میباشد که این امر با وجود مقاومت داخلی منابع تغذیه بدون استفاده از دستگاههای تثبیت کننده، ولتاژ با رگولاتورها، ولتاژ امکان پذیر نمی باشد.
رگولاتورها برای هر دو نوع ولتاژ مستقیم و متناوب کاربرد فراوان داشته و در اشکال مختلف طراحی و ساخته شده اند. رگولاتورهای ولتاژ متناوب به طور کلی به دو نوع رگولاتورهای غیر پیوسته پله ای و رگولاتورهای پیوسته قابل تقسیم هستند. اصول کار رگولاتورهای پله ای بر تعویض تعداد دور ترانسفورماتور اصلی دستگاه توسط کلیدهای قابل کنترل به وسیله مدارات مقایسه کننده پایه ریزی گردیده و اشکال اصلی این نوع رگولاتورها در پیوسته نبودن ولتاژ خروجی آنها می باشد.
رگولاتورهای پیوسته معمولا با اتوترانسفورماتورها تهیه شده و یک سیستم مکانیکی که از کنترل کننده مقایسه ای فرمان میگیرد سر لغزنده اتوترانس را جهت تامین ولتاژی ثابت حرکت داده و تنظیم می نماید. اشکال این سیستم در تاخیر زمانی نسبتا زیاد آن می باشد اما نسبت به رگولاتورهای پله ای از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. در همین زمره از رگولاتورهای پیوسته، رگولاتورهای القایی (فرو رزونانس) را نیز می توان نام برد که در صورتیکه درست طراحی شوند ولتاژ ثابتی را به صورت پیوسته و بدون تاخیر زمانی تامین می نمایند و عیب اصلی این نوع رگولاتورها کم بودن توان خروجی و نیز بالابودن نسبی تلفات داخلی آنها می باشد.
مقاله حاضر در رابطه با ساختمان این نوع رگولاتورها، تئوری اولیه آنها و طراحی آن بحث مختصری را ارایه می دهد. در این مقاله قبل از واردشدن به بحث مربوط به رگولاتور القایی مطالبی مختصر در رابطه با سلفهای غیرخطی، پدیده فرو رزونانس و روش کامپیوتری برای بدست آوردن شکل زمانی جریان سلف غیر خطی مفید به نظر رسیده است که بطور مجمل بررسی شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):