برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مناطق نفت خیز جنوب و دفاع مقدسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
شمس مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خروجی طرح: 

گزارش نهایی و ارائه به کارفرما چاپ سه جلد کتاب


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح مستندسازی تجربیات جنگی صنعت نفت کشور در عرصه مدیریت بحران این صنعت در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق، مستندسازی خدمات مناطق نفت خیز جنوب به جنگ تحمیلی و بررسی نقش و جایگاه نفت در امنیت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
-1 شناسایی منابع موجود در مورد جنگ تحمیلی و صنعت نفت کشور
-2
تدوین الگوی بهینه تحقیق برای بررسی موضوع
-3
گردآوری اطلاعات غیر مکتوب
-4
تدوین طرح در قالب سه پروژه تحقیقاتی توسط سه تیم مجزا
از نتایج به دست آمده در این طرح می توان شناسایی مدیریت بحران صنعت نفت در دوران جنگ و استخراج و احصاء خدمات صنعت نفت به جنگ و بررسی جایگاه نفت در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):