برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مستندسازی عملیات امداد و نجات و بازسازی زلزله بمگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: وزارت کشور

خروجی طرح: 

- طبقه بندی اطلاعات گرد آوری شده براساس سه آیتم دستگاه اجرایی، موضوع فعالیت و زمان
- تدوین طرح نامه تهیه الگوی مدیریت بحران زلزله در کشور
-دادن پیشنهاد تهیه نرم افزار طبقه بندی اطلاعات دیجیتال با هدف دسترسی سهل و مناسب به اطلاعات
گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

زلزله بم، به علت قرار گرفتن کانون زلزله در گسل شهری بم، یکی از مخرب ترین و مرگبارترین زلزله های اخیر در ایران و جهان بوده است.
در پی وقوع زلزله، اقدامات کمک رسانی و بازسازی از نخستین ساعات بحران شروع شد. با توجه به وسعت حادثه و ضعف تجربه امداد و نجات در کشور به نظر می رسد که اقدامات انجام شده در زمینه کمک رسانی مبتنی بر دغدغه ها و تجربیات فردی مسوولان بوده است و در صورت به کارگیری روش های کارآمدتر، تلاش های صورت گرفته می توانست ثمره های بیشتری درپی داشته باشد.
با توجه به اینکه تا به حال گزارش های متعددی درباره زلزله بم عرضه شده است، در این گزارش سعی شد به ثبت وقایع در طول زمان به همراه فعالیت های مربوط به آن در حوزه های امداد و نجات، مدیریت بحران، جمع آوری کمک ها، جابه جایی و اسکان، تاسیسات زیربنایی، بهداشت روان و مددکاری، بهداشت و درمان و امور اجتماعی پرداخته شود.
هدف از انجام این طرح، گردآوری مستندات وقایع و اقدامات کمک رسانی در طول زمان گردآوری به منظور ثبت این تجربیات بود تا به عنوان اطلاعات اولیه جهت تدوین راهنمای بهینه سازی خدمات کمک رسانی به آسیب دیدگان و جلوگیری از تکرار اشتباهات و امکان پذیری تخمین دقیق تر نیاز به نیروی انسانی، تجهیزات و خدمات مورد نظر در هنگام زلزله مشابه یا سایر حوادث غیرمترقبه استفاده شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):