برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فلزیاب الکترونیکی (فلزیاب مخصوص کارخانجات نساجی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
احمدیان سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در کارخانجات بافندگی در آخرین مراحل تهیه پارچه قسمت تکمیل قرار دارد. در این قسمت دو عمل موگیری و اطو روی پارچه انجام میگیرد. موگیری توسط استوانه ای با تیغه های ظریف که با سرعت دوران میکند صورت میگیرد. اطو از استوانه ای آهنی بقطر حدود یک متر تشکیل شده که بکمک سینی استیل زیر آن پارچه تحت فشار قرار گرفته و اطو میشود.
پارچه در مسیر خط تولید از قسمتهای متعددی عبور میکند و در این مسیر احتمال دارد که ذرات فلز ناشی از شکسته شدن سوزنها و یا قطعات دیگر وارد پارچه شده و در میان تار و پود پارچه باقی بمانند. این ذرات فلزی که تقریبا همگی از جنس فولاد هستند در صورتیکه به همراه پارچه وارد دستگاههای موگیری و اطو شوند میتوانند به آنها صدمه رسانده و موجب خرابی پارچه گردند. در نهایت بایستی خط تولید را متوقف کرده و دستگاههای مذکور را تعمیر کرد. این کار معمولا چند روز طول میکشد که بهر حال باعث پایین آمدن تولید میگردد.
جهت جلوگیری از این مسایل، در طراحی این کارخانجات قبل از دستگاههای موگیری و اطو، فلزیابهای مناسبی قرار میدهند تا وجود اشیا فلزی را در پارچه مشخص کنند. در صورتیکه وجود شی فلزی تشخیص داده شود، دستگاه بطور خودکار متوقف خواهد شد تا وقتیکه شیئی فلزی از پارچه جدا شده و دستگاه دوباره روشن شود.
از آنجا که اغلب کارخانجات بافندگی موجود کشور قدیمی بوده و دستگاههای فلزیاب آنها معیوب شده اند و همینطور با توجه به اعلام نیاز کارخانجات مختلف و نیز بهای نسبتا گران دستگاههای خارجی و در راستای خودکفایی صنعتی کشور این پروژه مطرح گردید. مطالبی که در پی خواهد آمد شرح اقدامات انجام گرفته در روند اجرای پروژه تا مرحله ساخت نمونه نیمه صنعتی میباشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):