برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی زیست محیطی فولاد امیرکبیر در شهر صنعتی رشتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (همکار طرح)
پنداشته علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: مجتمع فولاد امیرکبیر

خروجی طرح: 

دریافت مجوز بهره برداری از سازمان حفاظت محیط زیست


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

صنایع نورد با ظرفیت بیش از یکصد هزار تن در سال به لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور مشمول تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی می باشد.
مجتمع فولاد امیر کبیر با ظرفیت یکصد و شصت هزار تن واقع در شهر صنعتی رشت، جهت تطابق با قانون فوق، تهیه طرح گزارش ارزیابی زیست محیطی را به پژوهشکده محیط زیست واگذار نمود. ماحصل این طرح شناسایی فعالیت هایی از صنعت بود که مولد آلودگی های شدید آب، هوا و خاک می باشند که جهت تعدیل چنین آلودگی هایی، سیستم های متناسب تصفیه فاضلاب و هوا پیشنهاد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):