برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی و به روزرسانی سیستم کنترل ماشین هونینگ در خط سیلندرسالن تری مریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فنی مهندسی

پژوهشگران: 
مقدمی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: شرکت ایران خودرو

خروجی طرح: 

از ماشین موردنظر هم اکنون بهره برداری می شود و نتایج فعالیت ها در قالب سه جلد گزارش به کارفرما عرضه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح سیستم کنترل قدیمی ماشین هونینگ، شامل PLC و NC شناسایی گردید و سپس سیستم کنترل جدید طراحی گردید. در سیستم کنترل جدید علاوه بر جایگزینی سیستم کنترل قبلی با PLC های جدید، بخشی از تجهیزات قدیمی دستگاه مانند موتورها و درایوها که دیگر قابلیت پشتیبانی نداشتند با تجهیزات جدید جایگزین گردیدند و سیستم کنترل جدید مجهز به سیستم مونیتورینگ (HMI) است. با استفاده ازسیستم مونیتورینگ، ارتباط اپراتور و کارشناسان ماشین با دستگاه بسیار آسان تر از قبل صورت می گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):