برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزشگذاری منابع زیستی پارک ملی نای بند با تاکید بر خلیج نای بندگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: اقتصاد آبزیان و بیولوژی

پژوهشگران: 
فیض بخش رضا (همکار طرح)
فرمحمدی سیف اله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: محیط زیست استان بوشهر

خروجی طرح: 

برای اولین بار در ایران سازمان حفاظت محیط زیست به صورت کمی توانایی ارزش گذاری منابع زیستی را به دست آورد. برخی از نتایج طرح به صورت مقاله ارائه گردیده است، تاکنون بیش از هشت مقاله تهیه و در همایش های مختلف ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

این طرح به منظور تعیین ارزش منابع زیستی خلیج نای بند انجام گرفته است.
به طور کلی خلیج فارس در منطقه گرم و مرطوب قرار دارد میزان بارندگی آن کم و به طور متوسط سالیانه70 mm است این طرح شامل سه فصل کلی می باشد که فصل اول اختصاص به بررسی خصوصیات جغرافیایی و شرایط جزری و مدی و وضعیت و رسوب گذاری خلیج نای بند خصوصیات فیریکی شیمیایی از جمله درجه حرارت، مشوری، Ph، شفافت و رسوب در خلیج، اکوسیستم های آبی عمده منطقه و زیستگاه های منطقه مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم آبزیان منطقه مورد نمونه برداری، شناسایی و جمع آوری قرار گرفته اند که آبزیانی که مورد نمونه برداری قرار گرفته اند عبارتند از: بنتوزها، پلانکتون ها، جلبک ها، اسفنج ها، شقایق های دریایی، نرم تنان پرتاران، سخت پوستان، خارپوستان ماهی ها، پستانداران، گونه های مهاجم، همچنین جمعیت این گونه ها نیز برآورد شده است.
در مرحله بعد به شناسایی عوامل تهدید گونه های آبزی در منطقه از جمله آلودگی نفتی، فلزات سنگینی، صید بی رویه، تخریب زیستگاه ها، توسعه ساحلی پرداخته شد.
فصل سوم نیز به بررسی حیات وحش منطقه و زیستگاه های آن ها اختصاص دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):