برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فاز مطالعاتی سنتز پارامتوکسی فنلگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قنادزاده علی (مسئول طرح)
سریری ریحانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

پارامتوکسی فنل (CH3 OC6 H4 OH)

Para- methoxy Phenol
Para-hydroxy anisol
Hydroquinone mono methyl ether

پارامتوکسی فنل جامد سفید مومی شکل با نقطه ذوب 52.5oC و نقطه جوش243oC  به مقدار کم در آب حل می شود و به راحتی قابل حل شدن در بنزن، استن، اتانل و اتیل استات می باشد. قابل سوختن و تاحدودی سمی است.
پارامتوکسی فنل دارای کاربردهای بسیار مهم بعنوان آنتی اکسیدان و یا در ساخت آنتی اکسیدانها، داروها و پایدار کننده هیدروکربنهای کلره شده و اتیل سلولز منع کننده اشعه فرا بنفش و به عنوان بازدارنده برای منومرهای آکریلیک و اکریلونیتریل است.
از آنجاییکه در ساخت پارامتوکسی فنل از هیدروکینون و یا آنیزول به عنوان ماده اولیه استفاده می شود در اینجا اطلاعات خلاصه در مورد هیدروکینون و آنیزول ارایه می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):