برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جمع آوری و طبقه بندی «اسناد انقلاب فرهنگی»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل ارایه است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

هدف از این بررسی جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد مختلف حرکت انقلاب فرهنگی بوده است. اسناد مورد نظر این طرح شامل اسناد اداری رسمی کشور و نیز بیانیه ها و تحلیل ها و اعلام مواضع گروه های صنفی سیاسی کشور بوده است. عناوین اصلی اسناد جمع آوری و طبقه بندی شده در این گزارش عبارتند از:
- اسناد مربوط به اقداماتی که پیش از وقوع انقلاب فرهنگی برای اطلاع نظام آموزشی و اداری دانشگاه پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته است.
- اسناد انقلاب فرهنگی
- اسناد آثار واکنش های جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی در قبال این حرکت
- اسناد تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی
- اسناد مربوط به دانشجویان مسلمان مبتکر حرکت انقلاب فرهنگی
این بررسی به روش توصیفی صورت گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):