برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ICDL از آموزش تا اشتغالگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان جنوبی 

گروه پژوهشی: فنی مهندسی

پژوهشگران: 
محمودی لیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: سازمان ملی جوانان

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2223006-2221020-0561

نشانی سازمان مجری: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس، جنب فروشگاه فرهنگیان
 

چکیده:

در این طرح بنا برآن شده است تا با آموزش ICDL به 50 نفر از واجدین شرایط (دارای مدرک دیپلم به بالا، متاهل، بیکار و فاقد مهارت شغلی لازمه) به اهداف ذیل نائل آید:
- ایجاد موقعیت های جدید شغلی برای فراگیران این دوره
- ارتقاء سطح آگاهی از طریق فراگیری یک مهارت شغلی
- استفاده بهینه از توانمندی های نسل جوان
- بررسی تاثیر آموزش این دوره بر اعتماد به نفس فراگیران و نهایتا ارتقاء روابط اجتماعی آنهاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):