برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راهکارهای پایداری مشاغل و مجتمع صنفی صنعتی قدس مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: شهرداری مشهد

خروجی طرح: 

از نتایج حاصل از این مطالعه در شهرداری مشهد و معاونت خدمات شهری، شهرداری منطقه هفت مشهد، هیات مدیره مجتمع صنفی- صنعتی قدس، نیروی انتظامی، آستان قدس رضوی، مرکز بهداشت و درمان خراسان رضوی و سازمان بازرگانی بهره برداری می شود.
تنظیم و چاپ مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این مطالعه برای ساماندهی مشاغل و کارگاه های صنفی- صنعتی در شهر مشهد و با هدف بررسی مشکلات و موانع موجود در مجتمع قدس از نظر شاخص های مختلف پایداری و تعیین عوامل موثر بر انتقال سایر کارگاه ها در سطح شهر به این مجتمع است. در این مطالعه از روش ها و شاخص های مختلف آماری و اقتصادسنجی مانند آزمون ناپارامتری خی دو و مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد عوامل موثر بر انتقال کارگاه ها شامل افزایش درآمد، افزایش تعداد مشتری، کاهش قیمت زمین، کاهش ترافیک در مبادی ورودی مجتمع، کاهش ترافیک در محدوده مجتمع، کاهش فاصله محل زندگی از مجتمع و بهبود وضعیت امکانات تخصصی کارگاه ها مانند آب، گاز، تلفن و فاضلاب هستند. نتایج حاصل از بررسی مشکلات مجتمع نیز حاکی از کمبود امکانات و خدمات در آن از جنبه های مختلف و وجود مشکلات و معضلاتی است که باعث ناپایداری در ابعاد مختلف شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):