برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مستندسازی موردی «پروژه واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فنی مهندسی

پژوهشگران: 
کمالی سیدحسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

خروجی طرح: 

آرشیو رایانه ای مستندات با بیش از 12000 صفحه درقالب یک لوح DVD، گزارش معرفی موضوع از ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی، گزارش اجرایی نحوه مستندسازی این پروژه و مقاله با عنوان «مستندسازی پروژه های کلان و ملی کشور، ضرورت ها و چالش ها» برای انتشار در نشریه «برنامه» سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با توجه به اهمیت مستندسازی پروژه های کلان و ملی کشور، در این طرح با هدف حفظ و در دسترس قرار دادن تجربیات عینی کشور به صورت منسجم، کلیه اسناد، اطلاعات، دیدگاه ها و اخبار مرتبط با موضوع واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه گردآوری و تدوین شده است. پروژه واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه به عنوان بزرگترین پروژه آزادسازی و سرمایه گذاری خارجی در تاریخ ارتباطات کشور مطرح بوده و مورد توجه سازمان ها و نهادهای متعددی قرار گرفته است. در این طرح پس از مطالعه و شناسایی مراحل و فرآیندهای اجرای پروژه اپراتور دوم، مستندات جمع آوری شده بر اساس این فرآیندها تفکیک و دسته بندی شده و در قالب یک آرشیو رایانه ای تحویل کارفرما گردید. برخی از مهم ترین اهداف این طرح عبارت اند از:
ـ انتقال تجربیات پروژه اپراتور دوم به مدیران حوزه ICT و سایر بخش ها
ـ تهیه منبع جامع اطلاعات برای برنامه ریزان در سازمان مدیریت و سایر مراجع
ـ گسترش فرهنگ مستندسازی موردی خصوصا در پروژه های کلان ملی
ـ قراردادن اطلاعات پروژه در دسترس محققان برای توسعه مبانی نظری سیاست هاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):