برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

راه اندازی مدارات برق و کنترل توربین های توربوترنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
حاجیلو حسینعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: شرکت رجاء

خروجی طرح: 

راه اندازی مدارات برق و کنترل توربوترن و ایجاد دانش فنی این مدارات


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

به علت گستردگی، پیچیدگی و حساسیت بالای مدارات برق و کنترل قطار توربوترن و کمبود مستندات راه اندازی آن، ابتدا مدارات فوق از نظر دانش فنی شناسایی و دستورالعمل های تست و راه اندازی آن استخراج شده، سپس مدارات فوق راه اندازی و مستندات فنی آن تکمیل گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):