برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه زمین شناسی جنوب اصفهان با نگرش ویژه به سپاهان شهرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوشیمی

پژوهشگران: 
افشاری سهراب (همکار طرح)
قاسمی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: شرکت جهاد خانه سازی اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است، ضمنا مقاله ای به همین عنوان تهیه و در سومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

از آنجا که وجود فلزات سنگین در محیط زیست جزء عوامل آلاینده محسوب می گردد و غلظت بیش از حد آن ها در آب و خاک برای سلامتی انسان مضر می باشد، لذا در مناطقی که زمین های آن به طور طبیعی غنی از منابع فلزی باشند و یا در اثر استخراج و حمل منابع فلزی مقداری از این فلزات پراکنده شوند، محدوده نسبتا وسیعی را آلوده می نمایند. با توجه به وجود عناصر غنی روی، سرب در رسوبات شیلی ژوراسیک و سنگ های کربناته با سن کرتاسه زیرین در ارتفاعات ایرانکوه (معدن گوشفیل) که مشرف بر شهر جدیدالاحداث سپاهان شهر می باشد، کار استخراج منابع آن چند سال قبل از شروع ساخت این شهر که همراه با انفجارات روزانه است، آغاز گردید. این معدن در 3 کیلومتری محدوده غربی سپاهان شهر قرار دارد و تقریبا هر روزه جهت استخراج کانسار روی و سرب انفجار انجام می گیرد و گردوغبار مربوط به هوا پراکنده شده و توسط باد به اطراف منتقل و ریزش می نماید. لذا هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تاثیرات عملیات استخراج و حمل مواد بر محیط اطراف سپاهان شهر می باشد.
نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان دهنده غلظت نسبتا بالای فلز سرب و روی در خاک های محدوده معدن تا شعاع چندصدمتری آن بوده که درجهت جریان باد قرار دارد و نشان دهنده آلودگی خاک های آن محدوده می باشد، ولی تدریجا غلظت این فلز کاهش یافته و به گونه ای که در نزدیکی محدوده شهرک بسیار پائین تر از محدوده استاندارد بوده و تاثیر سوئی بر شهرک نخواهد داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):