برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدولاتور مادون قرمزگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

پس از کار روی طراحی و ساخت مدولاتور مادون قرمز با لامپ سه قطبی طبق پرسشنامه طرح و امتحان این مدولاتور با لامپ مادون قرمز موجود از سپاه و گرفتن نتایج مثبت از این طرح، و با توجه به اینکه دیگر از پیدا از پیدا کردن چنین لامپی مایوس شده، در اوایل آبان ماه سال 69 به فکر تهیه لامپهای دیگری که در ایران موجود باشد معطوف گذشته. پس از کلی سرگردانی و جستجو متوجه لامپهای دوقطبی که بیشترین مصرف را در آپارات سینما دارند شده و پس از تحقیق فراوان معلوم شد که این لامپها در طیف مادون قرمز بیشترین تشعشع را دارند. همچنین با فراوان بودن این لامپها از وات پایین گرفته تا چندین هزار وات طرح را برای راه اندازی چنین لامپهایی ادامه داره که خوشبختانه با اضافه کردن مداری به اسم مدار جرقه زن (igniter) به قسمت های ولتاژ) و تغییرات خیلی جزیی در مدارات قبلی توانسته دستگاه را با لامپ جدید ساخته و راه اندازی نموده که در صفحات بعد توضیحات لازم آورده شده. نهایتا ساخت و آماده کردن کل دستگاه نمونه مدولاتور مادون قرمز .... در اواخر اسفند ماه سال 69 به پایان رسیده و همان وقت دستگاه ساخته شده را به قرارگاه شهید زمانی برده و با برادران مسوول قسمت آموزش نظامی موشک تاو از تیپ ضد زره و چند نفر وارد دیگر این دستگاه را به مورد آزمایش گذاشته که خوشبختانه از آن کاملا مانند دستگاه مشابه خارجی خود جواب مثبت گرفته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):