برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدولاتور مادون قرمزگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

رشد و توسعه جوامع انسانی به همراه شکوفایی صنعتی در قرن اخیر، بطور روزافزون جای پای صنعت را در زوایای گسترده و روبه گسترش نیازهای بشری گشوده است.
تنگناهای اقتصادی و محدودیتهای محیطی به کمک صنعت بگونه ای آسان شده است که حتی برای انسان دهه های قبل نیز تصورش ممکن نبود.
غذا نیاز مشترک بشر عمده ترین فاکتوری است که از خاک تامین شده و میزان مصرفش همراه با رشد نفوس سیر صعودی طی می کند و بدیهی است که حلقه ارتباط رشد جمعیت و بهره گیری افزونتر از منابع طبیعی در جهت تامین غذا، حلقه استراتژیک تکنولوژی باشد. استکبار جهانی در مدرنترین روشهای اعمال فشار بر کشورهای آزاده از این اهرم بخوبی استفاده می نماید و کشورهای فوق نیز برای رهایی از وابستگی چاره ای جز کاوش و تحقیقی که وصول به تکنولوژی مدرن را میسر کند ندارند.
در راستای اهداف مقدس انقلاب اسلامی و طرحهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران ما نیز بر آن شدیم که گامی در جهت رهایی از وابستگی برداریم. از این رو یکی از مفیدترین و کاراترین ادوات کشاورزی «بیلر» را برگزیدیم و به ساخت قلب دستگاه پرداختیم.
«گره زن بیلر» دستگاهی است که در انحصار کمپانی «جاندیز» بوده بصورت مونتاژ شده به کشور وارد می گردد و تاکنون هیچ مرکز تحقیقات صنعتی نسبت به ساخت و مونتاژ آن موفق نبوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):