برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پوشش دادن گرافیت توسط دی اکسید سرب و موارد کاربرد آن بعنوان آند در فرآیندهای الکتروشیمیایی بویژه در الکترولیز یک مرحله ای نمک طعام جهت تهیه پرکلرات آمونیم مصرفی در سوخت جامدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1366

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

تهیه موادی که از روشهای الکتروشیمیایی بدست می آیند همواره توام با مشکلات خورده شدن آند در محیط های خورنده، گران بودن آند، محدودیت در انتخاب نوع آند، اتلاف آن و تشکیل رسوبات و لجن های آندی نامحلول که منجر به توقف تولید محصول به جهت تمیز نمودن سل و راه اندازی مجدد آن که موجب پیوسته نبودن روند تولید میگردد، بوده است.
در چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی جهت رفع بنیادی این مشکلات انجام گرفته و در چند سال اخیر کارهای پراکنده و محدودی خصوصا در رابطه با بهبود آندهای معمول انجام گرفته است که برمبنای اطلاعات حاصله زمینه مساعدی برای تحقیق در این رابطه وجود دارد.
تکنیک جدیدی که اخیرا بدین واسطه مطرح شده است و چندی است که مورد استفاده محدودی قرار گرفته، استفاده از پوشش دادن
pbo2 بر روی سطوح مختلف میباشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Electrodeposition of leas dioxide on Graphite SubstrateAbstract:

Keyword(s):