برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح طراحی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون ... (مرحله دوم فاز یک و دو)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1366

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

الف: تیم برنامه ریز
-1 تهیه برنامه کامپیوتری اولیه به زبان Basic بر اساس فلوچارت تشریحی، تهیه شده در مرحله قبل
-2 اجرای برنامه مزبور و تصحیح آن تا جواب دادن برنامه و سپس اصلاح مجدد برنامه بر اساس نتایج مطالعات گروه تحقیق و انتخاب ضرایب مناسب تا رسیدن به جواب قابل قبول در حد توصیه های استاندارد برای مشخصات الکتروموتورها. متذکر میگردد این کار بطور مستمر از تاریخ 66/6/8 لغایت 66/12/15 ادامه داشته و جمعا حدود 500 ساعت کار با کامپیوتر در ارتباط با این برنامه انجام شده است. فلوچارتهای تشریحی و عملیاتی نهایی و جداول: اطلاعات ورودی - ضرایب طراحی - مشخصات اصلی ماشین طراحی شده بصورت مختصر - نتایج، کامل طراحی، ضمیمه میباشد. ضمنا برنامه اصلی روی دیسک ضبط و در آرشیو گروه قدرت بایگانی است.
-3 مطالعه گزارشهای برادران تیم تحقیق و آزمایش، و استفاده از آنها در اصلاح برنامه و اعلام رهنمود در تکمیل نقایص و یا شروع موضوع دیگر.
-4 تهیه فلوچارتهای تشریحی و عملیاتی بر اساس اطلاعات موتور نمونه که توسط تیم آزمایشگاه تهیه گردیده است.
-5 نوشتن برنامه کامپیوتری طراحی الکتروموتور نمونه بر اساس فرمولهای بکار برده شده در برنامه قبلی، متذکر میگردد در موتور نمونه بسیاری از مشخصات ماشین که در برنامه قبلی محاسبه میشوند در این برنامه مفروض میباشند مثل شکل شیارها ابعاد استاتورورتور.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):