برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روش های مختلف تولید نهال زیتون در استان تهرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

مقدمه: زیتون یکی از قدیمی ترین گیاهان در جهان بخصوص منطقه مدیترانه است که پیشینه آن به 6000 سال قبل می رسد.
در ایران نیز، در مناطقی همچون گرگان، لردگان و... درختانی با قدمت یکهزار سال وجود دارد. امروزه درخت زیتون تقریبا در تمامی کشورها بخصوص اسپانیا، فرانسه، یونان و... وجود دارد و از آن در صنایع مختلف همچون تهیه روغن، کنسروسازی، صابون سازی و ... استفاده می شود.
اهمیت تولید و توسعه باغات زیتون: اهمیت تولید و توسعه باغات زیتون بدان جهت می باشد که زیتون به علت داشتن میوه ای مفید و خوراکی و روغنی بسیار مرغوب در تمام دنیا شهرت داشته و با شرایط سخت اکولوژیکی سازگاری دارد. همچنین در کنار ارزش غذایی میوه آن،‌ از روغن و هسته آن در صنایع مختلف غذایی، دارویی، کرم سازی، کنسروسازی، مایونزسازی، روغن نباتی، صابون سازی و... استفاده گردیده و در صنایع منبدکاری و روکش سازی نیز از چوب آن استفاده می شود.
در همین راستا، وزارت کشاورزی و دفتر طرح توسعه و اصلاح باغات زیتون، طرحهایی را در دست اجرا دارند تا با توجه به نیاز سرانه روغن
12) کیلو سالانه)، در این امر به خودکفایی رسیده و از واردات روغن به کشور جلوگیری گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):