برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش فاز اجرایی طرح دستیابی به دانش فنی بازسازی درام های زیراکس 660گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیک

پژوهشگران: 
بدراقی جلیل (مسئول طرح)
بنایی اقدس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

طرح «دست یابی به دانش فنی بازسازی درام دستگاه زیراکس 660» کد 226-11 در جلسه مورخ 73/8/28 شورای بررسی نهایی به تصویب رسید و متعاقب ابلاغ مصوبه و مراحل اجرایی مصوب، انجام طرح از تاریخ 73/9/28 شروع و گزارش پیشرفت مقاطع اول و دوم به موقع ارایه گردید. ولی در شروع فاز سوم علیرغم انجام برخی قسمت ها بواسطه پیش آمدن یکسری محدودیت ها برای مجریان طرح و متعاقب آن خرابی دستگاه لایه گذاری و مشکل تامین بودجه، تعمیر دستگاه از نیمه دوم سال 74 تا اوایل سال 76 به درازا کشید و بعد از تعمیر دستگاه، تامین اعتبار مراحل باقیمانده مشکل اساسی دیگری بود که موجب کندی مراحل اجرایی طرح گردید. در نیمه دوم سال 77 با مساعدت دفتر مرکزی و پرداخت باقیمانده بودجه مصوبه سال 73، انجام طرح شتاب بیشتری پیدا کرد و در پایان شهریور 78 مراحل بازسازی درام زیراکس 660 به اتمام رسید و پس از آن عملیات تست آغاز شد. علیرغم آنکه اندازه گیری های الکتروستاتیکی روی درام بازسازی شده با مشخصه های درام استاندارد مطابقت کامل داشت ولی مجریان طرح علاقمند به تست درام روی دستگاه زیراکس 660 بوده که متاسفانه در فاصله مورد اشاره دستگاه دچار اشکال شده بود. از این رو برای تعمیر دستگاه فوق از شرکت زیراکس بهره گرفته شد و این کار با مساعدت شرکت زیراکس انجام پذیرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):